Kotelna PK36 - Vsetínská

Kotelna
PK 36
1444
29.02.24 8:03
E:418 GJ
1445
29.02.24 8:03
E:124 GJ
1446
29.02.24 8:03
E:119 GJ
1447
29.02.24 8:03
E:146 GJ
PK36-1444-6
29.02.24 8:03
E:15018 GJ
Legenda:E:Celková dodaná tepelná energie od počátku měření.
V:Celkový dodaný objem teplé vody od počátku měření.
T:Aktuální teplota vstupní a výstupní dodávané vody.
Q:Aktuální množství dodávané vody.
P:Aktuálně dodávaný výkon.
Jedná se pouze o měřiče pro vytápění. Aktualizace dat na předávacích místech je prováděna 1x denně.