Kotelna PK36 - Vsetínská

Kotelna
PK 36
1444
30.04.20 23:59
E:431 GJ
1445
30.04.20 23:59
E:215 GJ
1446
30.04.20 23:59
E:178 GJ
1447
30.04.20 23:59
E:212 GJ
PK36-1444-6
30.04.20 23:59
E:11996 GJ
Legenda:E:Celková dodaná tepelná energie od počátku měření.
V:Celkový dodaný objem teplé vody od počátku měření.
T:Aktuální teplota vstupní a výstupní dodávané vody.
Q:Aktuální množství dodávané vody.
P:Aktuálně dodávaný výkon.
Jedná se pouze o měřiče pro vytápění. Aktualizace dat na předávacích místech je prováděna 1x denně.